با سلام...
نویسنده وبلاگ نم نم هستم...بنا به دعوت مدیریت پرشین بلاگ،این وظیفه به من محول شد که وبلاگ نویسان قدیمی را به دور هم جمع کنیم و از پتانسیلهای موجود بهره ببریم...
تقاضا می شود کلیه کسانی که تا پایان اسفند 84 اولین پست وبلاگشان را نوشته اند در این جمع حضور یابند...
با تشکر...